Categories
Article

Smart Human จุดเริ่มต้นโรงงานอัจฉริยะที่ใครหลายคนมองข้าม

การทำ Digital Transformation หรือการลงทุนระบบอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นอาจไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกกรณีที่เกิดขึ้นเสมอไป หนึ่งในความท้าทายสำคัญนอกจากเม็ดเงินลงทุนแล้ว ประเด็นเรื่องของความพร้อมจากด้านแรงงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มักถูกมองข้าม ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาด้าน Talent แรงงานสูงวัย ตลอดจนความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงงานเป็นเสมือนกับสวิตช์สำคัญที่จะเปิดทางให้กับความสามารถในการแข่งขัน

Categories
News

TGI เผย 85% ของอุตฯ ไทยอาจไร้ความสามารถการแข่งขันในเวลาอันใกล้นี้

เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตอย่างขาดเสียไม่ได้ การใช้งานหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน แต่จากข้อมูลของ TGI แสดงให้เห็นถึงปัญหาสำคัญสำหรับผู้ผลิตไทยที่ยังไม่เกิดการปรับตัวกว่า 85% ซึ่งอาจอยู่ในสภาวะสิ้นศักยภาพในการแข่งขันภายในระยะเวลาอีกไม่นานนี้

Categories
Article

ครบรอบ 100 ปีหุ่นยนต์เปลี่ยนโลก! มองโลกผ่านประวัติศาสตร์ความฝันของมนุษย์

รู้หรือไม่ว่าคำว่า ‘หุ่นยนต์’ นั้นเพิ่งเกิดขึ้นในเพียง 100 ปี เท่านั้น และในช่วงเวลาเพียง 100 ปี นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงการหุ่นยนต์ แต่ 100 ปีนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง? และตอนนี้หุ่นยนต์อยู่จุดไหนกันแล้ว?

Categories
Article

หุ่นยนต์จะรับรู้ถึงมนุษย์ที่ทำงานด้วยได้ดีขึ้นหากรับรู้ ‘บริบท’

นักวิจัยจาก KTH Royal Institute of Technology ได้พัฒนารูปแบบวิธีที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มเงื่อนไขให้ระบบสามารถรับรู้ ‘บริบท (Context)’ ได้เพื่อช่วยในการพิจารณาเลือกเงื่อนไขต่าง ๆ

Categories
News

Exoskeleton รุ่นใหม่ผสม AI และระบบ Vision เพื่อการเคลื่อนไหวสุดสมูท

เทคโนโลยี Exoskeleton รุ่นใหม่มีการผสมผสานปัญญาประดิษฐ์และระบบควบคุมที่แม่นยำเข้าด้วยกันเพื่อลอกเลียนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์แบบ ซึ่งการรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้ Exoskeleton ที่เกิดขึ้นมานั้นสามารถสนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้พิการและการทำงานในรูปแบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

Categories
Article

OEE คืออะไร ทำไมถึงต้องรู้จัก

Overall Equipment Effectiveness (OEE): ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร คือวิธีการคำนวณความสามารถในการทำงานทั้งหมดของเครื่องจักรภายในโรงงาน โดยอ้างอิงจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสรุปออกมาเป็นตัวเลข
 

Categories
Article Automation News

กลยุทธ์การใช้งานระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ให้เวิร์คอย่างเห็นผล

เทคโนโลยีที่มีราคาถูกลง มีความสามารถและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น กำลังเป็นตัวเร่งการเติบโตของโรงงานที่ผลิตด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ความท้าทายที่สำคัญสำหรับบริษัทต่าง ๆ ก็คือการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้วิธีใด ด้วยข้อมูลชุดใด

Categories
Article Automation News

Robot density | 10 อันดับความหนาแน่นของหุ่นยนต์ทั่วโลก

ความหนาแน่นของหุ่นยนต์ (Robot density) เป็นการวัดที่ติดตามจำนวนของหุ่นยนต์ต่อคนงาน 10,000 คนในอุตสาหกรรม จากข้อมูลของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) ล่าสุดจากรายงานเมื่อปี 2019 ระบุว่า ความหนาแน่นของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นทั่วโลกในปี 2018 แสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆ  หันมาใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตมากขึ้น

Categories
Article

อุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์ก้าวเข้าสู่ตลาดหุ่นยนต์เคลื่อนที่

ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากกลุ่มของเทคโนโลยีที่มีความต้องการความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น โดยแต่เดิมตลาดหุ่นยนต์นั้นเป็นตลาดของหุ่นยนต์ที่มีตำแหน่งประจำตายตัวแต่ในปัจจุบันตลาดของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้นั้นมีความต้องการอย่างมาก

Digitization_Automation

การขยายตัวในการใช้งานสำหรับปี 2019 ที่ผ่านมาทำให้หลายองค์กรวางแผนขยายสัดส่วนการใช้งานสำหรับธุรกิจในระะยเวลา 5 ปีนับจากนี้ ซึ่งกลุ่มร้านค้าปลีกนับว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความต้องการเหล่านี้ คาดการณ์ว่าในปี 2025 นั้นจะมีหุ่นยนต์เคลื่อนที่มากกว่า 150,000 ตัวถูกติดตั้งใช้งาน

“คุณค่าสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในกลุ่มงาน Intralogistics นั้นเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยและคาดเดากันได้อยู่แล้ว ด้วยค่าจ้างแรงงานที่สูงจนเกินไปและผลลัพธ์ที่ได้มานั้นเรียกว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ต้องการ การติดตั้งหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์เพื่อจัดการกับปัจจับผลักดันต้นทุน ความปลอดภัย รวมถึงลดความสูญเสีย อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในตลาดร้านค้าปลีกสามารถเพิ่มมูลค่าในรูปแบบอื่นได้อีกเช่นกัน” Rian Whiiton, Senior Robotics Analyst แห่ง ABI Research

ปัจจุบันมีการใช้งานหุ่นยนต์ในการทำความสะอาดพื้น ระบบเก็บข้อมูลคลังสินค้าด้วย การใช้ระบบอัตโนมัติในการหยิบจับชิ้นส่วน Ecosystem ที่เกี่ยวข้องจึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง เช่น Amazon Mobile Robotics ที่มีการใช้ระบบนำทางด้วยภาพ ผู้พัฒนาจาก Humatics ที่ให้ความสำคัญกับการนำทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ในอาคารกับพื้นที่กลางแจ้งด้วยตัวส่งสัญญาณที่มีระยะกว้างเป็นพิเศษทำให้ลงรายละเอียดได้ถึงระดับมิลลิเมตร

ยกตัวอย่าง Walmart ร้านค้าปลีกชื่อดังมีการติดตั้งหุ่นยนต์กว่า 350 ตัวในระบบบริหารจัดการคลังสินค้าในปี 2019 หรือเฉลี่ยแล้ว 1 สาขาจะต้องมีหุน่ยนต์ 1 ตัว ซึ่งหุนยนต์ในกลุ่มนี้มีตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่มีความท้าทายอยู่ที่การติดตั้งและประยุกต์ใช้งาน  ยกตัวอย่างบริษัท Bossa Nova ได้คาดการณ์ไว้ว่าการใช้หุ่นเคลื่อนที่ในการส่งขอจะเพิ่มขึ้นเป็ฯเท่าตัวทุกปีในอีกครึ่งทศวรรษ จะมีการเก็บข้อมูลราว 10 Terabytes ต่อวันซึ่งจะเป็นภาระให้กับผู้บริการ Cloud อย่างมาก รวมถึงการเติบโตทางเทคโนโลยีของเหล่าผู้พัฒนาชิปทั้งหลายอย่าง Nvidia, Qualcomm และ Intel ที่ต้องการตัวประมวลผลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับบริษัทค้าปลีกนั้นไม่สามารถบูรณาการระบบในสัดส่วนขนาดใหญ่ได้เนื่องจากมันยังคงมีความแตกต่างกับการติดตั้งระบบในที่พักอาศัยจึงยังต้องการ SI (System Integrator) ในการทำงานตรงนี้

ลูกค้าต้องการความแม่นยำและความรวดเร็วในการขนส่งที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ค้าส่งนั้นสามารถตอบสนองต่อความเร่งรีบรวดเร็วของธุรกิจที่เป็นอยู่ซึ่งรายรอบไปด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

“ผู้ค้าส่งกำลังหาทางแข่งขันกับ E-Commerce เหมือนกับการเผชิญหน้าบนทางลาดชันโดยปราศจากช่องทางที่หลากหลายในการสนับสนุนการทำงาน การขนส่ง และส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้า การเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้พัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญในข้อมูลและการบริหารจัดการคลังสินค้าสามารถขยายความสามารถของผู้ค้าปลีกได้” Rian Whitton

ที่มา:
Abiresearch.com

gerd-diet Dietketo
code-red-diet Fast
mediterranean-diet-meal-plan Wikipedia
whole-foods-plant-based-diet Ketopill
fasting-diet Top
intermittent-fasting-diet Shop
noom-diet Ketogenic
whole-food-plant-based-diet Amazon
cico-diet Pill
pancreatitis-diet Diet

Categories
Automation

การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เพื่อกระตุ้นความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

แม้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานยนต์พลังไฟฟ้าเทสลาของอีลอน มัสก์ จะกลายเป็นพาดหัวข่าวไปทั่ว แต่การใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตาหกรรมที่เพิ่มขึ้นกลับมีคนพูดถึงน้อยมาก บางครั้งอาจเป็นเพราะเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้สั่นสะเทือนวงการอุตสาหกรรมมาแล้วตั้งแต่ ปี ค.ศ.1961 เมื่อเจเนรัลมอเตอร์เป็นผู้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นครั้งแรก