แนะใช้ “ระบบจัดการน้ำอัจฉริยะ” เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

“น้ำเสีย”จากภาคอุตสาหกรรม มักถูกสังคมมองเป็นตัวการหรือต้นเหตุของการสร้างมลพิษในแหล่งน้ำ แต่หากเปลี่ยน “น้ำเสีย” ให้เป็น “น้ำดี” และนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ก็น่าจะเป็นแหล่งน้ำที่ช่วยบรรเทาปัญหาในช่วงวิกฤตน้ำแล้งให้กับพื้นที่ EEC ได้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในแผนการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

AEX 1702 KAIZEN FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT

AEX 1702 : KAIZEN FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT Section SMART PRODUCTIVITY วันที่ / เวลา 27 สิงหาคม 2563  / เวลา 13.15 น. – 16.00 น. วิทยากร คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต Thailand Productivity Institute /…

AEX 3803 ฮวงจุ้ย สำหรับผู้บริหารอุตสาหกรรรม

AEX 3803 : ฮวงจุ้ย สำหรับผู้บริหารอุตสาหกรรรม Section TECHNOLOGY SHARING & TRENDS วันที่ / เวลา 29 สิงหาคม 2563  / เวลา 12.00 น. – 13.00 น. วิทยากร To be Confirm หลักการและเหตุผล ศาสตร์ในเรื่องขอ ‘ฮวงจุ้ย’…

AEX 3702 SMART OPERATION 4.0 การบริหารจัดการการผลิตยุค 4.0

AEX 3702 : SMART OPERATION 4.0 – การบริหารจัดการการผลิตยุค 4.0 (WORKSHOP) ** หัวข้อนี้เป็น Workshop กรุณานำ Notebook มาด้วย Section FACTORY MANAGEMENT วันที่ / เวลา 29 สิงหาคม 2563  / เวลา 13.15 น. – 16.00…

AEX 3602 IATF 16949:2016 INTRODUCTION & IMPLEMENTATION ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

AEX 3602 : SMART WAY TO LEAN & GREEN MANUFACTURING วิถีโรงงานอัจฉริยะผลิตอย่างไรให้ LEAN & GREEN Section QUALITY MANAGEMENT วันที่ / เวลา 29 สิงหาคม 2563  / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.…

AEX 3601 THE MECHANICAL TESTING OF MATERIALS เทคนิคการทดสอบเชิงกลของวัสดุ

AEX 3601 : THE MECHANICAL TESTING OF MATERIALSเทคนิคการทดสอบเชิงกลของวัสดุ Section QUALITY MANAGEMENT วันที่ / เวลา 29 สิงหาคม 2563  / เวลา 09.15 น. – 12.00 น. วิทยากร คุณสมยศ ชื่นชาติ  – Intro Enterprise…

AEX 3502 DIGITAL & IoTs FOR SMART MANUFACTURING

AEX 3502 : DIGITAL & IoTs FOR SMART MANUFACTURING Section DIGITAL MANUFACTURING วันที่ / เวลา 29 สิงหาคม 2563  / เวลา 13.15 น. – 16.00 น. วิทยากร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หลักการและเหตุผล สิ่งที่เอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตอย่างชาญของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน คือ…

AEX 3501 PURCHASING MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001: 2015 การจัดระบบการจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

AEX 3501 : PURCHASING MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001: 2015การจัดระบบการจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Section SMART PURCHASING วันที่ / เวลา 29 สิงหาคม 2563  / เวลา 09.15 น. – 12.00 น. วิทยากร Thai-Nichi Institute…

AEX 3402 DIGITAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT การบริหารซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล

AEX 3402 : DIGITAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENTการบริหารซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล Section SMART WAREHOUSING & LOGISTICS วันที่ / เวลา 29 สิงหาคม 2563  / เวลา 13.15 น. – 16.00 น. วิทยากร ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักการและเหตุผล…