Categories
Uncategorized

Gallery 2024

AEX24-logo-white

ประมวลภาพงาน AUTOMATION EXPO 2024

งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
วันที่ 13–14-15 มีนาคม 2567 

ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา NICE

Categories
Uncategorized

Event Photo 2020

ประมวลภาพงาน AUTOMATION EXPO 2020 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา

Categories
Article

OEE คืออะไร ทำไมถึงต้องรู้จัก

Overall Equipment Effectiveness (OEE): ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร คือวิธีการคำนวณความสามารถในการทำงานทั้งหมดของเครื่องจักรภายในโรงงาน โดยอ้างอิงจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสรุปออกมาเป็นตัวเลข
 

Categories
Article Automation News

Show Preview: คุณจะพบอะไรในงาน AUTOMATION EXPO 2020 ที่สวนนงนุช พัทยา

งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดใน EEC ครั้งที่ 3

กับ Virtual Exhibition ด้าน B2B ครั้งแรกของไทย!

Categories
Article Automation News

กลยุทธ์การใช้งานระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ให้เวิร์คอย่างเห็นผล

เทคโนโลยีที่มีราคาถูกลง มีความสามารถและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น กำลังเป็นตัวเร่งการเติบโตของโรงงานที่ผลิตด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ความท้าทายที่สำคัญสำหรับบริษัทต่าง ๆ ก็คือการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้วิธีใด ด้วยข้อมูลชุดใด

Categories
Article Automation News

Robot density | 10 อันดับความหนาแน่นของหุ่นยนต์ทั่วโลก

ความหนาแน่นของหุ่นยนต์ (Robot density) เป็นการวัดที่ติดตามจำนวนของหุ่นยนต์ต่อคนงาน 10,000 คนในอุตสาหกรรม จากข้อมูลของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) ล่าสุดจากรายงานเมื่อปี 2019 ระบุว่า ความหนาแน่นของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นทั่วโลกในปี 2018 แสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆ  หันมาใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตมากขึ้น

Categories
News

แนะใช้ “ระบบจัดการน้ำอัจฉริยะ” เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

“น้ำเสีย”จากภาคอุตสาหกรรม มักถูกสังคมมองเป็นตัวการหรือต้นเหตุของการสร้างมลพิษในแหล่งน้ำ แต่หากเปลี่ยน “น้ำเสีย” ให้เป็น “น้ำดี” และนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ก็น่าจะเป็นแหล่งน้ำที่ช่วยบรรเทาปัญหาในช่วงวิกฤตน้ำแล้งให้กับพื้นที่ EEC ได้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในแผนการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

low-histamine-diet Dietketo gm-diet Diet ada-diet Pill cleanse-diet Loseweight gundry-diet Health low-carb-high-fat-diet Ketogenic keto-diet Nutrition noom-diet-reviews Fast fibromyalgia-diet Keto aip-diet Ketopill

Categories
Uncategorized

AEX 1825 Cyber-Physical System (CPS) + MES เทคโนโลยีระบบควบคุมอัจฉริยะ กุญแจดอกสำคัญในการผลิต

AEX 1825 : Cyber-Physical System (CPS) + MES เทคโนโลยีระบบควบคุมอัจฉริยะ กุญแจดอกสำคัญในการผลิต

Room   :   DIGITAL MANUFACTURING

วันที่ / เวลา   :   18 มีนาคม 2565 / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

ดร.คุณานนต์ กิตติพุฒิ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการบูรณาการดิจิทัล-ควอนตัม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล

รู้จักพื้นฐานของการสร้างโรงงานอัจฉริยะยุคใหม่ผ่านการบูรณาการ CPS+MES ผสานโลกกายภาพและดิจิทัลเข้าด้วยกัน

เนื้อหาการสัมมนา

 • รู้จัก CPS และความสำคัญในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่
 • บูรณาการเทคโนโลยีกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างไรจึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • บูรณาการ CPS + MES อย่างไรให้เกิดการทำงานอัจฉริยะขึ้นมาได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

 • Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
 • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
 • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • IT Manager / ผู้จัดการฝ่ายไอที
Categories
Uncategorized

AEX 1824 Intensive Knowledge for Warehouse & Logistic Executive in Technology Disruption Era

AEX 1824 : Intensive Knowledge for Warehouse & Logistic Executive in Technology Disruption Era สิ่งสำคัญที่ผู้บริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์ต้องรู้ในยุค Disruption

Room  :   SMART WAREHOUSING

วันที่ / เวลา   :   18 มีนาคม 2565 / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

อ.ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่ม Warehouse & Logistics ในทุกมิติ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความได้เปรียบในเวทีการแข่งขันระดับสากล

เนื้อหาการสัมมนา

 • Upskill – Reskill – Newskill ยกระดับทักษะผู้บริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์ให้ก้าวทันยุค
 • เทรนด์และเทคโนโลยีผู้บริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์ที่ต้องทราบในยุค Disruption

กลุ่มเป้าหมาย

 • Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
 • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
 • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 • Warehouse & Logistic Manager / ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์
 • IT Manager / ผู้จัดการแผนกไอที
 • Warehouse & Logistic / เจ้าที่ฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์
Categories
Uncategorized

AEX 1823 DIGITAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT การบริหารซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล

AEX 1823 : Lean Manufacturing : Key success to level up Productivity in Organization

Room   :   FACTORY PRODUCTIVITY

วันที่ / เวลา   :  18 มีนาคม 2565 / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

คุณเชษฐพงษ์ สินธารา ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ ที่ปรึกษาส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล

แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของลีน คือมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่า (Value) โดยมีหลักการสำคัญในการทำให้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่มีความสูญเปล่าสิ้นเปลือง ( zero Wastes or minimization)

เนื้อหาการสัมมนา

 • คิดอย่างลีน (Lean Thinking) รวมถึงหลัก 5 ประการของลีน, เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน
 • Digital Lean Management โซลูชั่นใหม่ของการผลิตยุค 4.0

กลุ่มเป้าหมาย

 • Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
 • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
 • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • Engineer / วิศวกร