Categories
News

Exoskeleton รุ่นใหม่ผสม AI และระบบ Vision เพื่อการเคลื่อนไหวสุดสมูท

เทคโนโลยี Exoskeleton รุ่นใหม่มีการผสมผสานปัญญาประดิษฐ์และระบบควบคุมที่แม่นยำเข้าด้วยกันเพื่อลอกเลียนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์แบบ ซึ่งการรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้ Exoskeleton ที่เกิดขึ้นมานั้นสามารถสนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้พิการและการทำงานในรูปแบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี