Categories
News

Exoskeleton รุ่นใหม่ผสม AI และระบบ Vision เพื่อการเคลื่อนไหวสุดสมูท

เทคโนโลยี Exoskeleton รุ่นใหม่มีการผสมผสานปัญญาประดิษฐ์และระบบควบคุมที่แม่นยำเข้าด้วยกันเพื่อลอกเลียนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์แบบ ซึ่งการรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้ Exoskeleton ที่เกิดขึ้นมานั้นสามารถสนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้พิการและการทำงานในรูปแบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

นักวิจัยหุ่นยนต์จาก University of Waterloo ได้พัฒนา Exoskeleton ในส่วนขาที่ควบคุมการตัดสินใจด้วยตัวเองด้วยใช้ AI โดยระบบนี้ได้ผสมผสาน Computer Vision หรือการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และ Deep Learning จาก AI เพื่อลอกเลียนการทำงานของร่างกายในการเดินด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบข้างและปรับแต่งการขยับ โดยโครงการนี้มีชื่อเรียกว่า ExoNet

ExoSkeleton สำหรับขานี้ดั้งเดิมทำงานด้วยมอเตอร์ที่ติดตั้งไว้ภายใน แต่การควบคุมแบบ Manual ของผู้ใช้นั้นสามารถทำได้โดยใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนหรือ Joystick อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ เนื่องจากต้องป้อนคำสั่งใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งาน

เพื่อแก้ไขกับข้อจำกัดดังกล่าว นักวิจัยได้มอบหมายให้ผู้ใช้งาน Exoskeleton ที่มีการติดตั้งกล้องแบบสวมใส่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ AI ในการประมวลผลภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้จัดจำสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ อาทิ บันได ประตู ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้พิการหรือการสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ที่มีความยากลำบากได้