Categories
Article

Smart Human จุดเริ่มต้นโรงงานอัจฉริยะที่ใครหลายคนมองข้าม

การทำ Digital Transformation หรือการลงทุนระบบอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นอาจไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกกรณีที่เกิดขึ้นเสมอไป หนึ่งในความท้าทายสำคัญนอกจากเม็ดเงินลงทุนแล้ว ประเด็นเรื่องของความพร้อมจากด้านแรงงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มักถูกมองข้าม ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาด้าน Talent แรงงานสูงวัย ตลอดจนความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงงานเป็นเสมือนกับสวิตช์สำคัญที่จะเปิดทางให้กับความสามารถในการแข่งขัน

Categories
Article

SIMTEC แสงสว่างของแรงงานไทยยุค 4.0

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล หรือ SIMTEC Institute ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่น่าจับตามองภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตั้งเป้าเพื่อพัฒนาแรงงานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานของยุค 4.0 ซึ่งในวันนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ SIMTEC ให้มากยิ่งขึ้น