Categories
Article

SIMTEC แสงสว่างของแรงงานไทยยุค 4.0

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล หรือ SIMTEC Institute ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่น่าจับตามองภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตั้งเป้าเพื่อพัฒนาแรงงานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานของยุค 4.0 ซึ่งในวันนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ SIMTEC ให้มากยิ่งขึ้น