Categories
Article

Visitor Insight เทรนด์และเรื่องราวดี ๆ จากผู้เข้าร่วมงาน AUTOMATION EXPO 2024

ผ่านไปแล้วกับงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก AUTOMATION EXPO 2024 ซึ่งในปีนี้มีผู้คนเข้าร่วมงานคับคั่งมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานแสดงสินค้าหรือส่วนของงานสัมมนา โดยผู้จัดงานได้มีการพูดคุยกับผู้เข้าชมงานเพื่อฟังเสียงตอบรับ รวมถึงการค้นหาข้อมูลเชิงลึกบางอย่างที่จะช่วยให้ภาคการผลิตของไทยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ข้อมูลและเทรนด์ที่เผยให้เห็นผ่านสื่อต่าง ๆ นั้นนับว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับภาคการผลิตในปัจจุบัน แต่หลายครั้งข้อมูลที่มาจากต่างประเทศซึ่งมีค่านิยมและวัฒนธรรมต่างกันก็ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งหมด AUTOMATION EXPO จึงได้เฟ้นหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อสำรวจเทรนด์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้เกิดความกระจ่างและปรับปรุงการจัดงานให้ตรงกับความต้องการจริงมากยิ่งขึ้น โดยผลการสำรวจที่น่าสนใจมีดังนี้

แรงงานที่มีทักษะในยุคนี้ไม่กลัวเทคโนโลยี

หากใครที่ติดตามข่าวสาร หรือมองหาข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอมักจะเห็นประเด็นเกี่ยวกับการนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานบ่อยครั้ง และสิ่งที่ตามมา คือ ข้อมูลหรือข่าวที่บอกว่าแรงงานนั้นมีความกลัวและกังวลกับการมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งความเป็นจริงแล้วแรงงานที่มีความกังวลเหล่านั้นมักจะเป็นแรงงานที่มีทักษะต่ำหรือแรงงานที่ไม่มีทักษะ

ในขณะเดียวกันจากการพูดคุยกับวิศวกรระดับต่าง ๆ ภายในงาน พบว่าวิศวกรทั้งหมดนั้นมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนการทำงานอัจฉริยะต่าง ๆ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ปลอดภัยมากกว่า และที่สำคัญหากเป็นการแก้ปัญหาหรืองานซ่อมบำรุงจะทำให้เกิดการดำเนินการที่ถูกประเด็นไม่ต้องลองผิดถูกไปมา ทำให้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ กลับกลายเป็นความต้องการของแรงงานที่มีทักษะแทบทั้งหมด

การทดแทนแรงงานมีอยู่จริง แต่เกิดขึ้นในส่วนที่อันตรายและหาคนทำงานได้ยาก

แน่นอนว่าการทดแทนแรงงานนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องเล่า แต่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายใต้เงื่อนไขบางประการ อาทิเช่น การทำงานในพื้นที่อันตราย การทำงานที่เป็นการทำงานซ้ำ ๆ

ยกตัวอย่างเช่น การทำงานในโรงงานแปรรูปอาหารกระป๋องที่ต้องดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน และเป็นการทำงานซ้ำ ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายของแรงงานในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าหรือศักยภาพในการทำงานที่ลดลง ในอีกแง่หนึ่งการจ้างงานแรงงานเพื่อทำงานในกิจกรรมเหล่านี้ก็ยังมาพร้อมกับความท้าทายจากตัวงานและค่าตอบแทนที่ได้อีกด้วยเช่นกัน

การประยุกต์ใช้ข้อมูล (Data) กำลังมาแรง วิศวกรทุกคนต้องรู้

จากการพูดคุยกับผู้เข้าชมงานหลากหลายกลุ่ม หนึ่งในประเด็นที่มีร่วมกันอย่างชัดเจน คือ การทำงานในยุคนี้มีความต้องการใช้ข้อมูลหรือ Data เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของวิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรในสายการผลิต ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการแผนกไปจนถึงเจ้าของกิจการ

เรื่องของ IoT และ Big Data กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ฝ่ายปฏิบัติการณ์และฝ่ายบริหารเห็นตรงกันว่าต้องเกิดขึ้นให้ได้ เพราะจะสามารถใช้ในการวางแผนต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ ตลอดจนการคาดคะเนความเสีย่งที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้อีกด้วย วิศวกรที่มาเข้าร่วม AUTOMATION EXPO 2024 จึงมีทั้งคนที่มองหาซอฟต์แวร์สำหรับงานทำงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไปจนถึงการมองหาเซนเซอร์หรือ IIoT ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ครอบคลุมและ Real-Time มากที่สุด

เรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนั้นมีมานานแล้ว แต่ยุคนี้ต้องทำให้เห็นชัดและจับต้องได้

แน่นอนว่าเทรนด์ด้านความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ตื่นตัวอย่างมากในปีที่ผ่านมา แต่ในมุมของโรงงานนั้นเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐ หรือเป็นนโยบายจากบริษัทแม่ในต่างประเทศที่มีการควบคุมและตรวจสอบอย่างแข็งขัน

สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างหลังจากการตื่นตัวของเทรนด์ความยั่งยืน คือ ความเข้มข้นของกิจกรรมที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนการทำรายงานจะต้องมีการแยกส่วนเพื่อลงรายละเอียดที่ครอบคลุมไปถึงซัพลายเชนที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจวัดคาร์บอนกลายเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ แต่ในส่วนของการดำเนินงานนั้นโดยหลักใหญ่ใจความแล้วไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมาก เนื่องจากเป็นมาตรการดั้งเดิมที่ถูกควบคุมเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพลังงานและของเสียนั่นเอง

เทรนด์และความรู้ใหม่ ๆ เป็นเรื่องสำคัญที่วิศวกรจำเป็นต้องไล่ให้ทันหรือนำหน้าไปอย่างน้อย 1 ก้าว

ผู้เข้าชมงานจำนวนมากเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีบางอย่างนั้นผูกติดยู่กับสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโมเดลใหม่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งรอบการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้นกระชับสั้นลงมาเรื่อย ๆ ตามเทรนด์ของผู้บริโภค

เพื่อให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในการทำงานหรือเอาชนะคู่แข่งได้ ผู้เข้าชมงานจึงมีความเห็นตรงกันว่าการมีความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือมองเห็นเทรนด์ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนและสร้างความแตกต่างให้กับการทำงานของตนได้เป็นอย่างดี