Categories
Article

‘หุ่นยนต์’ ไม่ใช่แค่ตัวแทนในการทำงานอันตราย แต่ยังหมายถึงการทำงานที่ ‘สบายขึ้น’ อีกด้วย

เวลาเราพูดถึงการใช้งานหุ่นยนต์กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือนักธุรกิจ สิ่งที่หลายคนมักจะพูดถึงเป็นอย่างแรก ๆ คือ ประสิทธิภาพในการทำงานของหุ่นยนต์และการทำงานที่มีความอันตรายต่อมนุษย์ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมิติของการใช้งานหุ่นยนต์นั้นมีหลากหลาย และหนึ่งในผลลัพธ์ที่อาจพลิกธุรกิจหรือสร้างความยั่งยืนระยะยาวได้อาจเป็น ‘ความสบาย’ ที่เกิดขึ้นมาจากการใช้งานหุ่นยนต์อีกด้วย

Categories
Automation

การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เพื่อกระตุ้นความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

แม้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานยนต์พลังไฟฟ้าเทสลาของอีลอน มัสก์ จะกลายเป็นพาดหัวข่าวไปทั่ว แต่การใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตาหกรรมที่เพิ่มขึ้นกลับมีคนพูดถึงน้อยมาก บางครั้งอาจเป็นเพราะเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้สั่นสะเทือนวงการอุตสาหกรรมมาแล้วตั้งแต่ ปี ค.ศ.1961 เมื่อเจเนรัลมอเตอร์เป็นผู้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นครั้งแรก