ประมวลภาพงาน AUTOMATION EXPO 2020 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา