AEX 1201 : THE FUTURE OF WORK WITH AUTOMATION ทักษะการทำงานในอนาคตกับระบบอัตโนมัติ

AEX 1201 : THE FUTURE OF WORK WITH AUTOMATIONทักษะการทำงานในอนาคตกับระบบอัตโนมัติ Section AUTOMATION & ROBOTICS วันที่ / เวลา 27 สิงหาคม 2563  / เวลา 09.15 น. – 12.00 น. วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจาหัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูงRobotics…

อุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์ก้าวเข้าสู่ตลาดหุ่นยนต์เคลื่อนที่

Digitization_Automation

ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากกลุ่มของเทคโนโลยีที่มีความต้องการความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น โดยแต่เดิมตลาดหุ่นยนต์นั้นเป็นตลาดของหุ่นยนต์ที่มีตำแหน่งประจำตายตัวแต่ในปัจจุบันตลาดของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้นั้นมีความต้องการอย่างมาก การขยายตัวในการใช้งานสำหรับปี 2019 ที่ผ่านมาทำให้หลายองค์กรวางแผนขยายสัดส่วนการใช้งานสำหรับธุรกิจในระะยเวลา 5 ปีนับจากนี้ ซึ่งกลุ่มร้านค้าปลีกนับว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความต้องการเหล่านี้ คาดการณ์ว่าในปี 2025 นั้นจะมีหุ่นยนต์เคลื่อนที่มากกว่า 150,000 ตัวถูกติดตั้งใช้งาน “คุณค่าสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในกลุ่มงาน Intralogistics นั้นเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยและคาดเดากันได้อยู่แล้ว ด้วยค่าจ้างแรงงานที่สูงจนเกินไปและผลลัพธ์ที่ได้มานั้นเรียกว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ต้องการ การติดตั้งหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์เพื่อจัดการกับปัจจับผลักดันต้นทุน ความปลอดภัย รวมถึงลดความสูญเสีย อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในตลาดร้านค้าปลีกสามารถเพิ่มมูลค่าในรูปแบบอื่นได้อีกเช่นกัน” Rian Whiiton, Senior Robotics Analyst แห่ง…