TOPTIER INNOVATION CO., LTD.

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบจัดการคลังสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและขนส่ง (WMS), ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต (MES) ในธุรกิจที่หลากหลาย

Booth No.
D16
Business Description

บริษัท ท็อปเทียร์ อินโนเวชั่น จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Service) ครอบคลุมทั้งงานจัดหาระบบ (Software Solution Provider) และงานพัฒนา (Customization Development) และบริการจัดหาบุคลากรด้านไอที (IT Staff Outsourcing Services) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในธุรกิจกลุ่มยานยนต์ การผลิต และธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจุดเด่นของบริษัท คือ ทีมงานมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี เกี่ยวกับงานทางด้านระบบซอฟต์แวร์และการดูแลจัดการระบบไอที อันจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาต่อยอดธุรกิจในด้านนวัตกรรม อีกทั้งบริษัทยังมีความแตกต่างจากผู้ให้บริการไอทีรายอื่นในแง่ของความยืดหยุ่นด้านตัวผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาและงบประมาณ โดยคำนึงถึงลักษณะทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

Toptier Innovation Co., Ltd. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Toptier ระบบจัดการคลังสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและขนส่ง (WMS), ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต (MES) ในธุรกิจหลากหลาย เช่น Automotive, Food, Electronics และการผลิตอื่นๆ ทั้งองค์กรขนาดเล็กและใหญ่ ซื่งตอบโจทย์การทำ Digital Transformation for Manufacturing ด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยทำให้มั่นใจได้ว่าออกแบบระบบให้ตรงความต้องการของลูกค้าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Products

TOPTIER – WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
TOPTIER – WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

ระบบการจัดการคลังสินค้า สามารถช่วยควบคุมให้การเก็บข้อมูลสินค้า มีความถูกต้อง และสามารถประมาณการณ์ จำนวนสินค้าที่จะมีในอนาคตได้ และ ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ, ระบบสามารถจัดการปัญหาสินค้า ขาดและเกินได้, ช่วยการจัดการสินค้าคงคลังที่มีปร [...]

TOPTIER – MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM
TOPTIER – MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM

Toptier MES เพื่อให้ทุกกระบวนการผลิต สามารถสืบย้อนประวัติได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการ รับวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์หลายๆ ด้าน เช่น Quality, Production Control, Process Improvement, Real-Time Reporting [...]

Address
777/53 Moo 7, Tung Sukhla, Sriracha, Chon Buri 20230 Thailand
Telephone
+66 3313-8033
Mobile
+66 8 1940-0721

Send Message