DIGITAL FACTORY#    0-9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    
A-HOST CO., LTD.
Business Name
ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Oracle & Microsoft รวมถึงการ Implement และสนับสนุนฟังก์ชั่นการใช้งานและความพร้อมใช้ของระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ
Booth No.
S08
ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS AND SERVICES CO., LTD.
ABSS as the Main Distributing Agent, Minor Distributor and Services Provider of the products with the type of Barcode Solution / RFID / IT Solution and Software.
Booth No.
F6, F8
ADVANCED INFO SERVICE PCL.
AIS BUSINESS : Trusted ICT and Digital Service Provider with Mobility, Network, Cloud, IoT/M2M, and Managed Services for Large Enterprises, SMEs, and Public Organizations.
Booth No.
IOT1
ADVANTECH CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.
We are a leading global provider of intelligent IoT systems and Machine Vision Solution.
Booth No.
J11
AIR TECHNOLOGY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
ยกระดับการทำงานของคุณ ด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์โดยเฉพาะ
Booth No.
S05
APPLICAD PCL.
Business Name
AppliCAD ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นด้านงานออกแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
Booth No.
E2, E4
ARES INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.
ให้บริการระบบซอฟท์แวร์ ERP และ MES สำหรับงานบริหารองค์กรและโรงงานผลิต มีระบบมาตรฐานครอบคลุมทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรม
Booth No.
S06
BALLUFF (THAILAND) LTD.
"Innovating Automation" with high standards and a personal commitment to your success.
Booth No.
C6, C8
BIIC CO., LTD. (ZYCODA)
AI Solution For Maintenance Management
Booth No.
S09
C.S.I. (THAILAND) CO., LTD.
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่เน้นการให้บริการด้านพัฒนาโปรแกรมและระบบต่างๆ พร้อมบริการระบบสำเร็จรูปและบริการที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
Booth No.
IOT7