Software#    0-9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    
ARES INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท เอรีส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) ก่อตั้งในปี 2018 เป็นการจัดตั้งระหว่างบริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ARES International Corp., Ltd. (ARES) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้าน Software ในไต้หวัน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในหลากหลายอุตสาหกรรม
Booth No.
Automation Land
BUNNAG INDUSTRIAL TECH AND SOFTWARE CO., LTD. (BITSOFT)
เป็นบริษัทที่จัดทำและจำหน่ายซอฟต์แวร์ใช้สำหรับสายงานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
Booth No.
F11
DEFENSE ME CO., LTD.
Business Name
Defense Me Co., Ltd. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ “MOLOG” ซอฟต์แวร์ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) และ ระบบจัดการออเดอร์สินค้า (OMS) ตอบโจทย์และครอบคลุมการทำงานของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งในระดับ Enterprise และ SME ในทุกประเภท เช่น 3PL, Fulfillment, Manufacturing, Brand Commerce, Trading Company ด้วยโซลูชั่นซอฟแวร์ที่สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการและการใช้งาน เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังช่วยเสริมศักยภาพให้ธุรกิจของคุณ
Booth No.
H10
IE THAI SOFTWARE CO., LTD.
บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี Digital Twin เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมด้านบริการ และสามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ
Booth No.
F12
ISID SOUTH EAST ASIA (THAILAND) CO., LTD.
ผู้จำหน่ายและให้บริการซอฟท์แวร์ทางด้านวิศวกรรม เชื่อมโยง Manufacturing Solutions ล้ำสมัยเข้ากับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความก้าวหน้าสู่อนาคต
Booth No.
Automation Land
MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD.
Mitsubishi Electric’s FA Business
As Always, For Always. Mitsubishi Electric, Your Best Partner for Safety and Trust.
Mitsubishi Electric serves its customers as a comprehensive factory automation (FA) manufacturer dealing in all aspects of manufacturing. Along with developing products that match its customers’ needs, Mitsubishi Electric utilizes its advanced engineering techniques to provide reliable FA solutions with an eye to the next generation of manufacturing.
Booth No.
H1-H6
PREMIUM PLM (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม ดูแลลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และให้บริการอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงการจัดการฝึกอบรมและการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้กับลูกค้า นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้การใช้ซอฟต์แวร์เกิดประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยซอฟต์แวร์ Solid Edge สามารถใช้งานทดแทนซอฟต์แวร์ออกแบบอื่นได้ มีฟังก์ชั่นในการสร้างและออกแบบได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการคลี่แบบ การสร้างแบบสั่งงาน ตารางในการพับชิ้น รวมถึงคำสั่งในการขึ้นรูป ลิขสิทธิ์แท้จาก Siemens
Booth No.
G13
SUSTAINABLE SOLUTION CO., LTD.
Sustainable Solutions Co., Ltd. We are experts in Immersive Technology. We are the only reseller in Thailand of Microsoft HoloLens and FARO distributor for 3D Laser Scanner with long experience of working with advice and Service Support 24/7 ready provide comprehensive after-sales service.
Booth No.
D22
SYNNEX (THAILAND) PCL.
Synnex is world’s leading IT Distributor Know-How and largest IT distributor in Thailand. We provide best IT, Supply Chain & Service Company with Financial Complete Service for Strategic Partners & Customers.
Booth No.
G23
TOPTIER INNOVATION CO., LTD.
Toptier Innovation Co., Ltd. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Toptier ระบบจัดการคลังสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและขนส่ง (WMS), ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต (MES) ในธุรกิจหลากหลาย เช่น Automotive, Food, Electronics และการผลิตอื่นๆ ทั้งองค์กรขนาดเล็กและใหญ่ ซื่งตอบโจทย์การทำ Digital Transformation for Manufacturing ด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยทำให้มั่นใจได้ว่าออกแบบระบบให้ตรงความต้องการของลูกค้าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
Booth No.
E12