Warehouse#    0-9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    
A.I. TECHNOLOGY CO., LTD.
ให้คำปรึกษาในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ Turnkey Solution Provider โดยมุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสอดคล้องต่อข้อกำหนดต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร รวมถึงในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ โดยนำ Automation เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต พร้อมทั้งรองรับการพัฒนาสู่ระบบ Smart Factory ตามแนวทางของโครงการภาครัฐ Thailand Index 4.0
Booth No.
C15
DEFENSE ME CO., LTD.
Business Name
Defense Me Co., Ltd. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ “MOLOG” ซอฟต์แวร์ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) และ ระบบจัดการออเดอร์สินค้า (OMS) ตอบโจทย์และครอบคลุมการทำงานของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งในระดับ Enterprise และ SME ในทุกประเภท เช่น 3PL, Fulfillment, Manufacturing, Brand Commerce, Trading Company ด้วยโซลูชั่นซอฟแวร์ที่สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการและการใช้งาน เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังช่วยเสริมศักยภาพให้ธุรกิจของคุณ
Booth No.
H10
MENAM MECHANIKA CO., LTD.
MENAM MECHANIKA is SYSTEM INTEGRATOR who offers Engineering Design as well as Full Range Turnkey Project associated with forward thinking Distribution Center and Warehouse by applying ASRS (Automatic Storage and Retrieval System) and AIP (Automated Item Pick) by customizing WMS (Warehouse Management System) and ECS (Equipment Control System) to enhance clients’ efficiency.
Booth No.
D11
NIM EXPRESS CO., LTD.
Business Name
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งสินค้าและพัดุด่วนทั่วประเทศไทย
Booth No.
AA6
SUWAN PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. (SW LOGISTICS PARK)
Warehouse & factory for rent Rayong, Thailand (Ready Built & Built to Suit)
Booth No.
B13
THAM RICH CORPORATION CO., LTD.
YOUR PLASTICS PROCESS SOLUTIONS PROVIDER
Booth No.
E6, E8
TOPTIER INNOVATION CO., LTD.
Toptier Innovation Co., Ltd. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Toptier ระบบจัดการคลังสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและขนส่ง (WMS), ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต (MES) ในธุรกิจหลากหลาย เช่น Automotive, Food, Electronics และการผลิตอื่นๆ ทั้งองค์กรขนาดเล็กและใหญ่ ซื่งตอบโจทย์การทำ Digital Transformation for Manufacturing ด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยทำให้มั่นใจได้ว่าออกแบบระบบให้ตรงความต้องการของลูกค้าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
Booth No.
E12