Categories
Article

รู้จักเทคโนโลยีการผลิตยุค Next Normal เตรียมความพร้อมการผลิตแห่งอนาคต

โลกหลังจากการ Disruption ของเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ พลังแห่งดิจิทัล และโควิด 19 นั้นไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป ยุคสมัยแห่ง New Normal เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันอย่างไม่ขาดสาย แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปอะไรที่ใหม่ก็กลายเป็นสิ่งเดิม เพื่อการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอการและนักอุตสาหกรรมทั้งหลายต้องมองไปถึง Next Normal หรือความธรรมดาอะไรที่จะเกิดขึ้นเป็นบรรทัดฐานต่อไปในการทำงาน โดยเฉพาะสิ่งที่ต่อยอดออกมาจากเทคโนโลยีอย่างการผลิตอัตโนมัติ