Categories
Article

กระเป๋าสะพายหลังติดตั้ง AI เปิดโอกาสให้คนตาบอดเดินได้โดยไม่ต้องมีไม้เท้าหรือสุนัขนำทาง

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Georgia สร้างกระเป๋าสะพานหลังที่ติดตั้งอุปกรณ์ AI โดยตั้งเป้าใช้งานทดแทนสุนัขนำทางและไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา โดย Intel ผู้ผลิตชิปประมวลผลรายใหญ่ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วยตัวเอง

Categories
Article

รู้จัก 5 ขั้นของการใช้ AI ในการการผลิต

ารใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การทำงานสนับสนุนมนุษย์ ไปจนถึงการทำงานได้ด้วยตัวเองแบบเต็มศักยภาพ ในการใช้งานระบบอัตโนมัตินั้นสามารถแบ่งลำดับขั้นการบูรณาการออกเป็น 5 ลำดับตามการมีส่วนร่วม