Categories
Article

‘หุ่นยนต์’ ไม่ใช่แค่ตัวแทนในการทำงานอันตราย แต่ยังหมายถึงการทำงานที่ ‘สบายขึ้น’ อีกด้วย

เวลาเราพูดถึงการใช้งานหุ่นยนต์กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือนักธุรกิจ สิ่งที่หลายคนมักจะพูดถึงเป็นอย่างแรก ๆ คือ ประสิทธิภาพในการทำงานของหุ่นยนต์และการทำงานที่มีความอันตรายต่อมนุษย์ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมิติของการใช้งานหุ่นยนต์นั้นมีหลากหลาย และหนึ่งในผลลัพธ์ที่อาจพลิกธุรกิจหรือสร้างความยั่งยืนระยะยาวได้อาจเป็น ‘ความสบาย’ ที่เกิดขึ้นมาจากการใช้งานหุ่นยนต์อีกด้วย