Categories
Article

UMATI คืออะไร? รู้จักเทคโนโลยีทีเด็ดสำหรับ Machine Tools ยุค 4.0

หนึ่งในเทคโนโลยีเด็ดประจำปี 2019 สำหรับ Machine Tools คงหนีไม่พ้น UMATI หรือ Universal Machine Tool Interface มาตรฐานใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วโลก!

UMATI มาตรฐานใหม่สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ตั้งแต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ผลิตชั้นนำต่าง ๆ พยายามผลักดันมาตรฐานระบบของตัวเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาด ทำให้ปัจจุบันมีมาตรฐานต่าง ๆ มากมายแตกต่างกันไป และหลายครั้งทำให้ยากต่อการใช้งานเครื่องจักรหรือเครื่องมือในการผลิตที่ต้องทำงานกันข้ามค่าย

ก่อนที่จะแยกทางกันไปไกลกว่านี้สมาคมผู้ผลิต Machine Tool แห่งเยอรมนี Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW) และพันธมิตรอีก 17 บริษัทจึงได้ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะในการเชื่อมต่อเข้ากับ IT Ecosystem ที่เป็นมาตรฐานสากลซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานกลางสำหรับการใช้งาน Machine Tool

หน้าที่หลักของ UMATI (Universal Machine Tool Interfacte) คือ การเป็นตัวกลางหรือเป็นภาษาสากลในการสื่อสารของ Machine Tool ต่าง ๆ ภายใต้การทำงานของแนวคิด Industry 4.0 หรือ IIoT (Industrial Internet of Things)

UMATI นั้นได้รับการพัฒนาที่มีพื้นฐานจาก OPC UA หรือ ซึ่งเป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรมและกิจการอื่น ๆ ที่มีพื้นฐานซึ่งให้ความสำคัญกับข้อมูลดังนี้

 • Functional Equivalence สามารถรองรับการทำงานได้เทียบเท่า COM OPC Classic
 • Platform Independence รองรับแพลตฟอร์มได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็น Embedded Micro-controller ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานจาก Cloud ไร้ข้อจำกัดสำหรับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการณ์
 • Secure มีการเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน  และการตรวจสอบ
 • Extensible สามารถเพิ่ม Feature ใหม่ ๆ ได้โดยไม่กระทบกับระบบเดิม
 • Comprehensive Information Modeling สามารถระบุข้อมูลที่ซับซ้อนได้

โดย UMATI ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน Machine Tool และอุตสาหกรรม Machine Tools ซึ่งมีพื้นฐานมาจากระบบมาตรฐานเปิด โดยมีจุดเด่นสำคัญ 2 ประการ ได้แก่

 • ทำให้การใช้ประโยชน์จากเชื่อมต่อของ Machine Tool เป็นเรื่องง่าย สามารถเข้ากันได้กับความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT และสภาพแวดล้อมของลูกค้า
 • ลดต้นทุนด้วยความสามารถในการทำความเข้าใจโครงการของลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะตัวได้อย่างรวดเร็ว

แน่นอนว่านี่ยังไม่ใช่ความสามารถทั้งหมดของ UMATI เนื่องจากในตอนนี้ยังเป็นโครงการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมการใช้งานในประเด็นดังนี้

 • สามารถระบุตัวตนของเครื่องจักรได้
 • แสดงสถานะการทำงานของ Machine Tool
 • แสดงรายละเอียดข้อมูลของลำดับคำสั่งการผลิต
 • แสดงข้อมูลวัตถุดิบ เช่น พลังงานที่ใช้ วัสดุ
 • แสดงข้อมูลของอุปกรณ์และชิ้นง่าน
 • เป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้
 • สามารถคาดการณ์การตอบสนองของผู้ใช้ได้

UMATI แพลตฟอร์มสำหรับใคร?

การเกิดขึ้นของ UMATI นั้นทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและจับต้องเทคโนโลยี 4.0 สำหรับ Machine Tool ได้ผ่านมาตรฐานกลาง ซึ่งแต่เดิมผู้ผลิตต่างแยกย้ายแข่งขันกันพัฒนา ทำให้เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องจักร หรือเกิดการ ‘ย้ายค่าย-ทีมเดิม’ ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานที่ไม่ต่อเนื่อง ต้องมาฝึกอบรมการใช้งานมาตรฐานใหม่ตั้งแต่พื้นฐานระบบ แทนที่จะสามารถต่อยอดจากของเดิม

การเกิดขึ้นของภาษากลางสำหรับ Machine Tool จึงเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องใช้งานเครื่องจักรในกลุ่มนี้ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งอยู่ในภาวะการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและต้องการการผลิตที่ละเอียดรอบคอบ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หรืออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ในระยะยาวการเกิดขึ้นของ UMATI ในฐานะมาตรฐานจะมีส่วนทำให้รากฐานการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น ไม่ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากผู้ผลิตเฉพาะรายซึ่งสร้างความแตกต่างของทักษะแรงงานในตลาด และอาจส่งผลให้เกิดการผูกขาดตลาดผ่านทางทักษะแรงงานอีกด้วย เมื่อการศึกษาการวางรากฐานมีพื้นที่ส่วนกลาง การเรียนรู้และต่อยอดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถทดลองใช้งานได้ที่ https​://umati.app

ดังนั้น UMATI จะกลายเป็นรากฐานสำคัญ เป็นเสาหลักใหม่ที่หยั่งรากลึกสำหรับ Machine Tool ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือยุคการเชื่อมต่อไร้พรหมแดนของ IIoT ที่จะทำให้ผู้ผลิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลกับทักษะในการใช้งานเครื่องมืออีกต่อไป

อ้างอิง:
Vdw.de/en/technology-and-standardisation/umati-universal-machine-tool-interface/
Opcfoundation.org/markets-collaboration/umati/
Opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/