INDUSTRY 4.0: สิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับ IOT ที่ฉับไว

เป็นความจริงที่ว่า คลาวด์ไม่เหมาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากแบบ real-time บริษัทสายการผลิตเชิงอุตสาหกรรมควรใช้ระบบการประมวลผลที่เรียกว่า Edge Computing ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการรับส่งข้อมูล (Latency) ได้มากกว่า *Edge Computing คือการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ใกล้กับแหล่งข้อมูลให้มากที่สุด อาจจะอยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งแทนที่จะเอาข้อมูลจำนวนมหาศาลขึ้นไปประมวลผลบน Cloud ก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลที่ต้นทางที่ใกล้กับแหล่งข้อมูลมากที่สุด หรือ Edge นั่นเอง สาเหตุหลักที่ทำให้การประมวลผลจำเป็นต้องอยู่ที่ต้นทาง (Edge) จาก Cloud report ประจำปีครั้งที่สามของ McAfee ระบุะว่า 96% ของบริษัทเยอรมันทั้งหมดใช้บริการคลาวด์อยู่แล้ว ตามที่สมาคมอุตสาหกรรม Bitkom ระบุว่า พวกเขาใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน…