Categories
Article

Visitor Insight เทรนด์และเรื่องราวดี ๆ จากผู้เข้าร่วมงาน AUTOMATION EXPO 2024

ผ่านไปแล้วกับงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก AUTOMATION EXPO 2024 ซึ่งในปีนี้มีผู้คนเข้าร่วมงานคับคั่งมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานแสดงสินค้าหรือส่วนของงานสัมมนา โดยผู้จัดงานได้มีการพูดคุยกับผู้เข้าชมงานเพื่อฟังเสียงตอบรับ รวมถึงการค้นหาข้อมูลเชิงลึกบางอย่างที่จะช่วยให้ภาคการผลิตของไทยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น