Categories
Article

SIMTEC แสงสว่างของแรงงานไทยยุค 4.0

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล หรือ SIMTEC Institute ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่น่าจับตามองภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตั้งเป้าเพื่อพัฒนาแรงงานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานของยุค 4.0 ซึ่งในวันนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ SIMTEC ให้มากยิ่งขึ้น

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกและธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานและเพื่อรับมือกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยี 4.0 กลายมาเป็นองคาพยพในกระบวนการทำงาน

ในขณะเดียวกันผู้คนไม่น้อยกลับเข้าใจว่านี่คือยุคที่เป็นขาลงของแรงงาน แต่ความจริงแล้วแรงงานกลับเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่สามารถทดแทนได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะ ความสามารถในการยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงความสามารถในการพัฒนาและยกระดับสิ่งที่อยู่รอบตัวต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์

รู้จัก SIMTEC

SIMTEC นั้นเริ่มต้นมาจากบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดที่ได้มองเห็นถึงความขาดแคลนบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพื่อฝึกทักษะ โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการฝึกอบรมต่าง ๆ ต้องปรับตัวตามให้ทัน แต่ในความเป็นจริงเทคโนโลยีเหล่านี้มีมูลค่าสูงมากทำให้การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ ด้วยปัญหาความขาดแคลนที่ก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 14 แห่ง รวมถึงความร่วมมือจากผู้ผลิตเจ้าของเทคโนโลยีอีก 18 บริษัทด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังมีการอัพเดตเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ด้วยทำเลที่ตั้งภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะระยองซึ่งอยู่ในพื้นที่ EEC ทำให้ SIMTEC สามารถสนับสนุนองค์ความรู้ในพื้นที่ที่ต้องการอย่างที่สุด ซึ่งในอนาคตอันใกล้ SIMTEC จะเปิดให้บริการฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีการผลิตครบวงจรตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ ด้วยพื้นที่เรียนรู้การผลิตในโรงงาน ห้องเรียนรู้ด้าน IoT, LASI และศูนย์การเรียนรู้ด้านอุปกรณ์มาตรวิทยาที่ครบครันที่สุดของ Mitutoyo ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งยังมีความพร้อมในการรองรับงานสัมนาด้วยห้องสัมมนาที่จุคนได้กว่า 300 คน รวมถึงห้องอบรมขนาดเล็กและห้อง Auditorium อีกด้วย

หน้าที่หลักของ SIMTEC หนีไม่พ้นการเรียนการสอนเชิงสาธิตและปฏิบัติทำให้เกิดความชำนาญที่สามารถใช้งานได้จริง มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกเรียนไม่ว่าจัเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรพิเศษซึ่งหลักสูตรเหล่าีน้ได้รับการพัฒนาร่วมกับเจ้าของเทตโนโลยี ทำให้เกิดการบูรณาการกระบสนการผลิตสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เข้าใจทั้งภาพรวมของกิจกรรมการผลิตและภาพย่อยในแต่ละหน่วยการผลิต

Learning Factory เรียนรู้จากแบบจำลองสายการผลิตอันทันสมัย

หนึ่งในไฮไลท์เด็ดของ SIMTEC คือ Learning Factory หรือการจำลองสายการผลิตในโรงงานให้ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริงมากที่สุด โดยสถานีในสายการผลิตแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลัก ได้แก่

1. Machining Station

เรียนรู้การขึ้นรูปโลหะด้วยการใช้เครื่อง CNC 5 แกนและเครื่อง TurnMill สมัยใหม่ตั้งแต่การออกแบบชิ้นงาน การออกแบบกระบวนการผลิต การจับยึดชิ้นงาน เครื่องมือต่าง ๆ ไปจนถึงการใช้โปรแกรม CNC และซอฟต์แวร์ CAD/CAM

2. Practical Maintenance Station

เรียนรู้การจับยึดชิ้นงานโดยใช้ Assembly Jig Fixture, Rotary Table และการปรับตั้งเครื่องมือต่าง ๆ ให้เกิดความแม่นยำ

3. Automatic Control Station

เรียนรู้อุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการทำงานของ PLC โดยใช้ Vision Camera ในการตรวจตำแหน่งและระบุตำแหน่งด้วยเซนเซอร์

4. Industrial Robot Station 1

เรียนรู้พื้นฐานของระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ SCARA หรือ Articulated ในการหยิบจับชิ้นงานออกจากเครื่องจักร

5. 3D Printing Station

เรียนรู้การใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อผลิตชิ้นงานต้นแบบเพื่อการตัดสินใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยปัจจุบันเป็นการผลิตโดยใช้วัสดุโดยใช้วัสดุเรซินที่มีความแข็งแรง

6. Smart Line Station

เรียนรู้เกี่ยวกับสายการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยมีการใช้งานหุ่นยนต์ร่วมกับเครื่องจักร CNC และเครื่องมือตรวจวัดชิ้นส่วน 3 มิติ (In-line CMM) เพื่อตรวจสอบคุณภาพและประกอบชิ้นงานที่แสดงการทำงานแบบ Real-time รวมถึงการใช้งานเครื่อง Wire Cut อีกด้วย

7. Industrial Robot Station 2

สถานีสำหรับเรียนรู้การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Handling, Palletizing, Welding รวมไปถึง CAM สำหรับงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

นอกเหนือจาก Learning Factory ที่ถูกวางโครงสร้างไว้สำหรับการสอนในระดับปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมแล้ว SIMTEC ยังมีส่วนเรียนรู้เฉพาะทางที่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่เรียกได้ว่าจัดเต็มในส่วนอื่น ๆ อีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็น

LEAN Automation System Integrator (LASI)

ศูนย์การเรียนรู้ระบบ LEAN Automation ที่เริ่มต้นจากการกำจัดความสูญเปล่าในระบบ และปรับปรุงการผลิตให้เป็นกึ่งอัตโนมัติจนกระทั่งกลายเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก DENSO และรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น โดยมีกำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปลายปี 2562 นี้

Mitutoyo Institute of Metrology (MIM)

ศูนย์การเรียนรู้มาตรวิทยาครบวงจรที่มีเครื่องวัดผลและวิเคราะห์มากถึง 15 เครื่องซึ่งเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดของ Mitutoyo ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Factory IoT Studio

ห้องเรียนรู้ระบบข้อมูลภาพของสายการผลิต การดึงข้อมูลจากเครื่องจักร การแปลงข้อมูลผลการผลิตแบบ Real-time เพื่อการวางแผนและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการวางแผนการทำงานและวิเคราะห์แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าในระบบ

SIMTEC ศูนย์เรียนรู้ที่แข็งแรงตั้งแต่จิตวิญญาณ

ความแตกต่างที่โดดเด่นชัดเจนของ SIMTEC ที่ผมได้สัมผัสมาด้วยตัวเอง คือ ความทุ่มเทให้กับการแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจอย่างแน่วแน่ เริ่มตั้งแต่การแยกส่วนของ SIMTEC ออกจากโครงสร้างงานหลักของสุมิพลเพื่อให้สามารถทุ่มเทให้กับงานถ่ายทอดความรู้ได้ยังเต็มที่ 

นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะชิ้นใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอย่าง ‘ประตูสู่ปัญญา’ ซึ่งเป็นผลงานของอ. ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงปัญญหาที่มาจากปลายดินสอซึ่งมาจากการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยผลงานชิ้นนี้ถูกแปรรูปเป็นทั้งรูปวาด ประติมากรรมและชิ้นส่วนที่ถูกพิมพ์ 3 มิติขึ้นมาในศูนย์เรียนรู้ และเราจะเห็นได้ทั่วไปในบริเวณ SIMTEC ซึ่งคอยตอกย้ำถึงความสำคัญขององค์ความรู้ที่เป็นเสมือนปัญญานำไปสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมได้

ด้วยการเตรียมพร้อมที่ดีที่มีพื้นฐานบนความเข้าใจ ประกอบกับวิสัยทัศน์และแรงขับเคลื่อนที่มีคุณภาพ SIMTEC จึงกลายเป็นโมเดลตัวอย่างที่สำคัญสำหรับการ UP Skill และ Re-Skill สำหรับแรงงานยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ความสำเร็จก้าวแรกของสถาบันฯ เกิดขึ้นได้ด้วยการวางรากฐานแนวคิดอันแข็งแรงและต่อยอดแนวคิดจากนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ ประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ SIMTEC จึงกลายเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านของแรงงานที่อุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องการอย่างเร่งด่วน

การได้มาเยือน SIMTEC ในครั้งนี้สร้างความประทับใจและสร้างความหวังให้กับอนาคตของแรงงานในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ด้วยทีมวิทยากรที่ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ ไปจนถึงอุปกรณ์ทันสมัยที่ครบครันรอบด้าน ทำให้สัมผัสได้ว่าสถาบันฯ ใหม่ภายใต้ผู้ประสานสิบทิศอย่างสุมิพลจะเป็นทางออกที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับอุตสาหกรรมไทย ด้วยข้อตกลง MOU ที่ชัดเจนและการขยับตัวอันรวดเร็วในรูปแบบของเอกชนจะทำให้ SIMTEC สามารถยกระดับมาตรฐานและทิศทางอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน