PREMIUM PLM#    0-9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    
PREMIUM PLM (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม ดูแลลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และให้บริการอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงการจัดการฝึกอบรมและการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้กับลูกค้า นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้การใช้ซอฟต์แวร์เกิดประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยซอฟต์แวร์ Solid Edge สามารถใช้งานทดแทนซอฟต์แวร์ออกแบบอื่นได้ มีฟังก์ชั่นในการสร้างและออกแบบได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการคลี่แบบ การสร้างแบบสั่งงาน ตารางในการพับชิ้น รวมถึงคำสั่งในการขึ้นรูป ลิขสิทธิ์แท้จาก Siemens
Booth No.
G13