Barcode Scanner#    0-9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    
OGA INTERNATIONAL CO., LTD.
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและให้บริการธุรกิจด้าน Supply Chain ที่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีก การจัดส่งสินค้า ขายสินค้าออนไลน์ คลังจัดเก็บสินค้า หรือโรงงานผลิตสินค้ายาวนานกว่า 30 ปี
Booth No.
J9
PLANET BARCODE CO., LTD.
Selling barcode readers for shops which we are distributor of Mobile Computer, Barcode printer with programs.
Booth No.
H11
WELTRON GROUP / ICON SOLUTION CO., LTD.
ผู้แทนจำหน่ายโซลูชั่นบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สแกนเนอร์ ลาเบล ผ้าหมึกพิมพ์ ซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้า
Booth No.
C9, C10, C12