ALPHA CONTROMATIC CO., LTD.

บริษัท อัลฟ่า คอนโทรมาติค จำกัด คือ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านระบบการควบคุมของไหล (FLUID) และเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ (MOTION)

Booth No.
C17
Business Description

FLOW | MOTION | AUTOMATION

ด้วยความรู้และประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรม มากกว่า 4๐ ปี ทั้งในงานโปรเซส (PA) และออโตเมชั่น (FA) บริษัท อัลฟ่า คอนโทรมาติค จำกัด คือ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านของระบบการควบคุมของไหล (FLUID) และเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ (MOTION) นับตั้งแต่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ จนถึงการจัดโซลูชั่นออกแบบ-แก้ปัญหา-และให้คำปรึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละลักษณะงาน

ความชำนาญเป็นมืออาชีพ ความยืดหยุ่นหลากหลาย และความใส่ใจตอบสนองลูกค้าอย่างฉับไว คือ หัวใจที่เราให้ความสำคัญ ประกอบกับสินค้าคุณภาพสูงที่บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่าย เราพร้อมที่จะช่วยให้ท่านไปถึงอีกระดับของศักยภาพในการผลิต ผลกำไร และความสำเร็จ

PA - Process Automation ทั้งในเรื่องการวัดและควบคุม เราสนใจในทุกสารที่ FLOW - จากวาล์วเปิดปิด วาล์วเร่งหรี่ เซนเซอร์ และคอนโทรลเลอร์ จนถึงระบบควบคุมอัตโนมัติ PID คอนโทรล หรืองานตวง (Dosing) - ในทุกๆงานที่มีน้ำ แก๊ส เคมี หรือไอน้ำ ไหลผ่าน จะมีเราอยู่เคียงข้าง

FA - Factory Automation ด้วยระบบแขนกลไฟฟ้าและนิวเมติกส์ เราคือผู้เชี่ยวชาญงาน MOTION - จากระบบแขนกลโรบอตแบบหลายแกน จนถึงอุปกรณ์นิวเมติกส์ ข้อต่อ สายลม และระบบสูญญากาศ (Vacuum) - ในแทบทุกงานที่มีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว เรามีโซลูชั่นให้ท่าน

Market Segment งานยา, อาหาร, เครื่องดื่ม, งานแลป, ไบโอ, บำบัดน้ำ, โรงไฟฟ้า, พลังงาน, ปิโตร, เคมี, พลาสติก, ยาง, สิ่งทอ, โลหะ, เซรามิคส์, ซีเมนส์, กระเบื้อง, วัสดุก่อสร้าง, สายพานลำเลียง, การบรรจุหีบห่อ, งานโรบอต, เครื่องจักรทั่วไป, ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, เซมิคอนดักเตอร์, กระดาษ, งานพิมพ์ ฯลฯ

Products

8098 FLOWAVE FLOWMETER WITH MEDIA DIFFERENTIATION
8098 FLOWAVE FLOWMETER WITH MEDIA DIFFERENTIATION

Burkert Type 8098 FLOWave | โฟลมิเตอร์ ที่แยกแยะชนิดของไหลได้ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์คลื่นที่แพร่กระจายไปตามพื้นผิวท่อ SAW (Surface Acoustic Wave) เหมือนการวัดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในธรรมชาตินอกจากอัตราการไหลแล้ว FLOWave flowmeter ยังสามาร [...]

KFA4 ONLINE LEVEL MONITORIOG | INDUSTRY 4.0
KFA4 ONLINE LEVEL MONITORIOG | INDUSTRY 4.0

KFA4 Online Level Monitoring | Industry 4.0 โซลูชั่นการวัดระดับวัตถุดิบในแทง้ค์ หรือถังไซโลจากระยะไกล ผ่านเครือข่ายสัญญาณมือถือ KFA Online Level Monitoring โซลูชั่นการวัดระดับวัตถุดิบในแท้งค์ หรือถังไซโลจากระยะไกล พร้อมการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านเค [...]

LIFTKIT and SLIDEKIT
LIFTKIT and SLIDEKIT

LIFTKIT and SLIDEKIT 7th axis solution to boost your robots capabilities Sensors and Edge software: extend the robot’s operating range, up to 7 times Plug-and-Play systems: compatible with leading robot brands High Reliability: robust design, [...]

PULSE JET VALVES
PULSE JET VALVES

valve และ อุปกรณ์ ที่ใช้ในระบบทำความสะอาดถุงกรองและระบบเครื่องกรองฝุ่น ในอุตสาหกรรม

PNEUMATIC ACTUATOR
PNEUMATIC ACTUATOR

Pneumatic Actuator

SOLENOID VALVE
SOLENOID VALVE

Solenoid Valve

Address
9 Soi On-Nuch 62, Sukhumvit 77 Road, On-Nuch, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Telephone
+66 2721-1801
Mobile
+66 8 4330-6663
Fax
+66 2721-2657

Send Message