SHOW PREVIEW

EXHIBITOR LIST#    0-9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    (Reset)>
Sort By: Business NameBooth No.Date posted
PALAWATR CO., LTD.
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ส่งกำลัง ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ แบรนด์ชั้นนำ พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร
Booth No.: D10
PRECISION TOOLING SERVICES CO., LTD.
ศูนย์รวมคัตติ้งทูล เครื่องมือวัด อุตสาหกรรมคุณภาพชั้นนำระดับโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับใช้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ และ อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
Booth No.: D24
PREMIUM PLM (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม ดูแลลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และให้บริการอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงการจัดการฝึกอบรมและการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้กับลูกค้า นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้การใช้ซอฟต์แวร์เกิดประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยซอฟต์แวร์ Solid Edge สามารถใช้งานทดแทนซอฟต์แวร์ออกแบบอื่นได้ มีฟังก์ชั่นในการสร้างและออกแบบได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการคลี่แบบ การสร้างแบบสั่งงาน ตารางในการพับชิ้น รวมถึงคำสั่งในการขึ้นรูป ลิขสิทธิ์แท้จาก Siemens
Booth No.: E11
PRIMUS CO., LTD.
The Best Products for Business Industrial.
We are manufactures and distribution about measurement electrical such as sensor, controller, power meter, PLC, other. As an ISO9001:2008 certificated manufacturer and also carries the CE mark.
Booth No.: B21-B22
PTT DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD.
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) บริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอที (IT Infrastructure) และแอพพลิเคชั่น (Application) จนถึงการบำรุงรักษา ให้ตรงตามความต้องการขององค์กรธุรกิจ ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
Booth No.: E5-E8