ตลาด EV หรือยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก ค่ายผู้ผลิตยานยนต์ต่าง ๆ ให้ความสนใจในการพัฒนา EV กันเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับ Yamaha Motor ซึ่งมองเห็นในมุมที่แตกต่างออกไปมุ่งหน้าผลิตมอเตอร์สำหรับ EV เพื่อส่งต่อให้กับผู้ผลิตรายอื่นแทน

ตลาดของ EV จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดซึ่ง 2 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ มอเตอร์และแบตเตอรี่ ซึ่งมอเตอร์ที่ Yamaha Motor ผลิตนั้นเป็นมอเตอร์กำลังสูงสามารถใช้ในยานพาหนะได้หลากหลายรูปแบบ ให้กำลังสูงสุดถึง 200kW โดยปัจจุบันได้เปิดรับคำสั่งการผลิตแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *