Categories
News

วันนี้คุณรู้จัก Microsoft Mesh แล้วหรือยัง?

Microsoft เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ Mesh ที่ดึงเอาศักยภาพของเทคโนโลยีโลกเสมือน Reality พลิกโฉมการทำงานและการใช้ชีวิตด้วยการต่อยอดเทคโนโลยีเสมือนจริงผนวกเข้ากับโลกกายภาพ

Categories
Article

AR กับการเพิ่ม Productivity ของแรงงานให้กับการผลิต

เทคโนโลยีเสมือนอย่าง Augmented Reality หรือ AR สามารถสร้างความแตกต่างให้กับการทำงานของแรงงานในอุตสาหกรรมได้อย่างทั่วถึง สามารถส่งต่อประสบการณ์การทำงานได้อย่างรวดเร็วและลดปัญหาในการทำงานได้หลายประการ แต่จุดเด่นสำหรับแรงงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ