Categories
Article

หุ่นยนต์จะรับรู้ถึงมนุษย์ที่ทำงานด้วยได้ดีขึ้นหากรับรู้ ‘บริบท’

นักวิจัยจาก KTH Royal Institute of Technology ได้พัฒนารูปแบบวิธีที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มเงื่อนไขให้ระบบสามารถรับรู้ ‘บริบท (Context)’ ได้เพื่อช่วยในการพิจารณาเลือกเงื่อนไขต่าง ๆ