Categories
Article

เปิดศักราชใหม่หุ่นยนต์ที่ไม่ต้องง้อไฟฟ้าอีกต่อไป!

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย California San Diego ได้สร้างหุ่นยนต์นิ่ม (Soft Robot) ที่มีสี่ขาขึ้นมา ซึ่งเจ้าหุ่นตัวนี้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ต้องการเพียงระบบการอัดอากาศที่สม่ำเสมอเพื่อให้ทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมหรือระบบเคลื่อนไหวก็ตามที ความสำเร็จในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการนำไปสู่หุ่นยนต์เดินได้ที่เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบอันปราศจากอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง

Categories
Article

หุ่นยนต์จะรับรู้ถึงมนุษย์ที่ทำงานด้วยได้ดีขึ้นหากรับรู้ ‘บริบท’

นักวิจัยจาก KTH Royal Institute of Technology ได้พัฒนารูปแบบวิธีที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มเงื่อนไขให้ระบบสามารถรับรู้ ‘บริบท (Context)’ ได้เพื่อช่วยในการพิจารณาเลือกเงื่อนไขต่าง ๆ