Exhibitor

Product Category

THAI NS SOLUTIONS CO., LTD.
THAI NS SOLUTIONS CO., LTD.

WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM
WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM

เปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ง่าย ลดขั้นตอนงานเอกสาร ด้วยWorkflow Management System

SIMPLE EQUIPMENT MANAGEMENT
SIMPLE EQUIPMENT MANAGEMENT

โซลูชั่นส์สำคัญที่ช่วยให้การจัดการอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตทำได้อย่างรวดเร็ว

MES
MES

โซลูชั่นที่ช่วยให้การตรวจสอบงานในกระบวนการผลิตเป็นเรื่องง่าย

TAGINATOR
TAGINATOR

โซลูชั่นที่ช่วยในการปรับโรงงานให้เป็นรูปแบบ Smart Factory