SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST

Booth No : C1-C4

CUSTOMIZED CHALARDYONT
CUSTOMIZED CHALARDYONT

ออกแบบและพัฒนา AGV/AMR ให้ตอบโจทย์กับลักษณะงานและสภาพแวดล้อม

DIY CHALARDYONT
DIY CHALARDYONT

ชิ้นส่วนหรือชุดอุปกรณ์สำหรับประกอบ AGV/AMR

STANDARD CHALARDYONT CLY1000
STANDARD CHALARDYONT CLY1000

AMR รุ่น standard จาก CHALARDYONT ที่รองรับน้ำหนักรวมได้มากสูงสุดถึง 1000 กิโลกรัม

STANDARD  CHALARDYONT CLY500
STANDARD CHALARDYONT CLY500

AMR รุ่น standard จาก CHALARDYONT ที่รองรับน้ำหนักรวมได้มากสูงสุดถึง 500 กิโลกรัม

STANDARD CHALARDYONT CLY200
STANDARD CHALARDYONT CLY200

AMR รุ่น standard จาก CHALARDYONT ที่รองรับน้ำหนักรวมได้มากสูงสุดถึง 200 กิโลกรัม