SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST
CHARLARD YONT CLY500

ออกแบบและพัฒนา AGV/AMR ตั้งแต่โครงสร้าง ชุดคำสั่ง จนถึงติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทในธุรกิจ

Product Description

Brand : Charlard Yont
Model : CLY500

  • Payload : 500 kg
  • Vehicle dimension L x W x H (mm) : 920 x 700 x 390
  • Rotation diameter : 1086 mm
  • Minimum turning radius : 897 mm
  • Wheel : Ø 160 mm – 2 wheels

https://www.youtube.com/watch?v=9q9enoG_NB8

Exhibitor’s Profile

CHLADYON ROBOTICS CO., LTD.

Booth No : C1-C4