Categories
Article

AR กับการเพิ่ม Productivity ของแรงงานให้กับการผลิต

เทคโนโลยีเสมือนอย่าง Augmented Reality หรือ AR สามารถสร้างความแตกต่างให้กับการทำงานของแรงงานในอุตสาหกรรมได้อย่างทั่วถึง สามารถส่งต่อประสบการณ์การทำงานได้อย่างรวดเร็วและลดปัญหาในการทำงานได้หลายประการ แต่จุดเด่นสำหรับแรงงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมาเม็ดเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นถูกใช้ไปกับเทคโนโลยีของบริษัทต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม Productivity และความรู้ของแรงงานสำหรับกระบวนการผลิตอัตโนมัติ การสื่อสาร และการเปิดทางสู่โอกาสใหม่อื่น ๆ โดยเทคโนโลยีที่ทำให้เห็นเป็นภาพและแสดงค่าตัวเลขได้จะมีผลกระทบอย่างมากในการทำงาน ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่เพิ่ม Productivity ให้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นงานประกอบ ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต

การขยายศักยภาพในการทำงานด้วย Augmented Technology ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป ข้อมูลรายละเอียดการทำงาน ภาพ ทักษะ หรือประสบการณ์ที่ทำให้แรงงานสามารถเข้าถึงสิ่งเเหล่านี้ได้แบบ Real-Time ช่วยลดปัญหาในการจัดการสายการผลิตที่ซับซ้อนและหลากหลาย มีรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย แต่ด้วย AR ทำให้สามารถสนับสนุนการทำงานโดยไม่ต้องใช้กระดาษหรือสิ้นเปลืองทรัพยากรอื่น ๆ หรือได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบเครือข่าย สนับสนุนให้เกิด Productivity ที่ทรงพลังให้กับแรงงานในกิจการอุตสาหกรรม แต่จุดเด่นของการใช้ AR จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับ

การซ่อมบำรุง

กระบวนการซ่อมบำรุงได้รับประโยชน์จาก AR ในด้านของการวิเคราะห์ปัญหา การใช้งานเครื่องมือ การสนับสนุนด้านกระบวนการซ่อมบำรุง โดยมากมักใช้งานในโรงงานที่แรงงานในต่างประเทศที่มีทักษะทางด้านภาษาหรือทักษะการทำงานที่ไม่แข็งแรงนัก ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในรูปแบบใดก็สามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงทำให้สามารถป้องกันเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่ดำเนินการให้ทันท่วงที

การสนับสนุนเชิงเทคนิคในสถานที่ปฏิบัติงาน

AR นั้นมีคุณค่าอย่างมากในด้านการบริการเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องมือที่ซับซ้อนหรือการทำงานในพื้นที่ซึ่งผู้ทำงานมีประสบการณ์น้อย เทคโนโลยีนี้สามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่งเป็นผู้ผลิต OEM โดยไม่ต้องนำผู้เชี่ยวชาญนั้นเข้ามาในพื้นที่ เช่น ในอุตสาหกรรมอากาศยานมีการใช้ AR ในกิจกรรมซ่อมบำรุงซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคระดับสูงในการทำงาน นักเทคนิคผู้ให้บริการสามารถเข้าไปยังฐานข้อมูลความรู้และข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อหาชุดข้อมูลที่ต้องการได้ทุกเวลา

การสำรวจและตรวจสอบ

การสำรวจและตรวจสอบผ่านระบบภายนอกสามารถลดค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ โดยข้อมูลที่ถูกส่งผ่านระบบแสดงผลภาพจะถูกส่งสัญญาณไปยังนักเทคนิคโดยตรงทำให้สามารถประเมินผลสถานะของอุปกรณ์ วัสดุหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นใดได้โดยง่าย ส่วนมากมักใช้งานร่วมกับโดรนหรือยานพาหนะที่ต้องควบคุมหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ

งานคลัง

แรงงานในส่วนของคลังสินค้าสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อมีการกำหนดตำแหน่งและขั้นตอนการทำงานผ่าน AR แทนที่จะต้องใช้กระดาษในการทำงานขั้นตอนต่าง ๆ คำแนะนำในการทำงานสำหรับ International Air Transport Association (IATA) ซึ่งพบว่าความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้นกว่า 30% ในขณะที่ความผิดพลาดลดลงถึง 90%

AR สามารถสร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงในด้านของความเร็วและความแม่นยำในขั้นตอนการทำงานของคลังสินค้า เช่น คลังสินค้าท่าอากาศยาน โดยในแต่ละขั้นตอนการทำงานจะมีการแนะนำอย่างละเอียดชัดเจน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเรียบร้อยรวดเร็ว

การฝึกอบรม

AR สามารถนำร่องนักเทคนิคในการทำงานจากภายนอกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการใหม่ ๆ ด้วยศักยภาพการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน มีการใช้งานเทคโนโลยี AR อย่างกว้างขวางในการชี้นำผู้ฝึกในการทำงานแต่ละขั้นตอนโดยแสดงให้เห็นขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านภาพรวมถึงนำเสนอควบคู่ไปกับการทำงาน

การคาดการณ์ตลาด

เทคโนโลยี AR นั้นมีการเติบโตในระบบนิเวศน์ของเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง แรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีความอดทนต่ำในการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือกระบวนการใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อสนับสนุนงานตัวเองให้สมบูรณ์หรือส่งผลกระทบต่องานตัวเอง แรงงานเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับคุณค่าจากเทคโนโลยีเหล่านี้จากผลกระทบระยะสั้นหรือไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไม่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ การใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการช่วยเรื่องปริมาณงานของแรงงานจะทำให้แรงงานสามารถยอมรับและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ที่มา:
Machinedesign.com

colitis-diet Ketogenic
best-diet-pills Diet
apple-cider-vinegar-diet Pill
diet-water Nutrition
santa-clarita-diet Dietketo
low-fat-diet Top
hcg-diet-plan Health
keto-diet Wikipedia
lower-cholesterol-diet Keto
sirtfood-diet Shop