Categories
News

ABB พัฒนาหุ่นยนต์ทำงานเคียงข้างมนุษย์ในโรงพยาบาล

การพัฒนาหุ่นยนต์ไม่ได้หยุดแค่สำหรับโรงงานหรือสายการผลิตเท่านั้น แต่ในปัจจุบันหุ่นยนต์สำหรับภาคงานบริการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ได้เพิ่มความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะในกิจกรรมที่ต้องการความแม่นยำฉับไว อย่างเช่นงานในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบัน ABB ได้มีการทดลองใช้ YuMi หุ่น Cobot ชื่อดังกับสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลแล้ว

รู้กันบ้างไหมครับว่าในปีหนึ่ง ๆ นั้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากี่คน? ผ่าตัดกี่เคส ที่ Texas Medical Center (TMC) ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นรองรับผู้ป่วยมากถึง 10 ล้านคนต่อปี กรณีฉุกเฉิน 750,000 เคส ผ่าตัดกว่า 180,000 ครั้ง ด้วยภาระงานจำนวนมากขนาดนี้การทำงานในส่วนของห้องทดลองเพื่อเพาะเชื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ABB จึงได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่จะมาทำหน้าที่ที่มีลักษณะเป็นการทำซ้ำ ๆ เพื่อให้มนุษย์นั้นสามารถไปทำงานอื่นที่ต้องการทักษะที่สูงกว่าได้ เช่น การตรวจรักษา หรือปฐมพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ TMC ในฐานะพันธมิตร

โดยหุ่นยนต์ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นมานั้นเป็นระบบหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถใช้กับงานผ่าตัดได้ แต่เป็นการสนับสนุนงานทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น งานในห้องแล็ป หรือกิจกรรมโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อความแม่นยำและความพึงพอใจให้กับผู้เข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัย

ตัวอย่างการใช้งาน YuMi ที่เกิดขึ้น เช่น การเตรียมยา การโหลดหลอดทอดลองลงถาด การจัดการกับหลอดปิเปต หรือการจัดเรียงหลอดทดลองเป็นต้น

ที่มา:
Abb.com