SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST
POWER CYLINDER

กระบอกไฟฟ้า ทดแทนการใช้กระบอกไฮดรอลิค ประหยัดพลังงาน บำรุงรักษาง่าย ควบคุมแม่นยำ

Product Description

Brand : Tsubaki

Model : LPF, LPG, LPT

TSUBAKI Linear Actuator กระบอกไฟฟ้าเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ขับเครื่องด้วยพลังงานไฟฟ้าผ่านสกรูความละเอียดสูง ทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งได้แม่นยำ รับภาระโหลดได้สูง และง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถเลือกอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายตามความต้องการ

Exhibitor’s Profile

KTE CORPORATION CO., LTD.

Booth No : D15
Website :  www.ktecorp.com