INTER COOL บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น

INTER COOL

บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น

Product Description

บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น ควบคุมอุณหภูมิได้ 2 แบบ คือ แช่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส และแซ่แข็ง ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส เหมาะกับประเภทสินค้าที่ต้องการการรักษาอุณหภูมิ เพื่อคงความคุณภาพของสินค้า และคงความสดใหม่ เช่น อาหารสด, อาหารพร้อมทาน, ผัก, ผลไม้ และเครื่องดื่มเป็นต้น ขั้นตอนการแพ็คสินค้าก็ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ขนส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ หรือ Cool Container (กล่องควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่) ส่งแบบ Door to Door ทั่วประเทศ

Exhibitor’s Profile