SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST
EPOXY (G10)

ENGINEERING PLASTIC

Product Description

Brand : Taiwan

G-10 (ผ้าแก้ว / อีพ็อกซี่เรซิ่น) เป็นลามิเนตอีพ็อกซี่แก้วที่ระบุไว้ สำหรับความแข็งแรงสูงมาก และมีความมั่นคงสูงกว่าอุณหภูมิ G-10 ใช้สำหรับแผงเทอร์มินัล การใช้งานที่มีความชื้นสูง อุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และฉนวนโรเตอร์ไฟฟ้า G-10 นั้นยากต่อการตัด หรือเครื่องจักร และอาจต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ G-10 นั้นแข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยในขณะที่ G-11 นั้นเป็นฉนวนที่ดีกว่าและสามารถใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้นได้

Exhibitor’s Profile

TECHI POLYMERS CO., LTD.

Booth No : D12
Website : www.techipolymers.com