SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST
46.Precision 01

เครื่องวัดผิวความหยาบและความระนาบชิ้นงานแบบสามมิติด้วยแสงเลเซอร์ LED สีขาวที่มีความละเอียดสูงในระดับนาโน

Product Description

Ametek Zygo ได้ออกแบบ พัฒนา และผลิตอุปกรณ์เครื่องมือวัด ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการตรวจสอบควบคุมคุณภาพชิ้นงานผลิตที่เกี่ยวกับรูปทรง พื้นผิวของวัสดุ ความหนาของฟิล์มโดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ ZYGO ในการวิเคราะห์ด้วยแสงเลเซอร์ interferometer

จุดเด่นของ Zygo – เครื่องวัดแบบสามมิติ คือ

  • ใช้ระบบเลเซอร์ interferometer ที่เป็นแสง LED สีขาวที่มีความละเอียดสูงในระดับนาโน
  • Surface Topography Repeatability เริ่มตั้งแต่ 3.5 nm – 0.12 nm (0.0000035 mm – 0.00000012 mm)
  • เครื่องวัดของคู่แข่งเมื่อเปลี่ยนเลนส์แล้ว ค่าความละเอียดจะลดลง แต่สำหรับเครื่อง Zygo ไม่ว่าจะเปลี่ยนเลนส์ขยายกี่เท่า ค่าความละเอียดก็ยังเหมือนเดิม
  • รวดเร็ว แม่นยำและโฟกัสภาพอัตโนมัติในการวัดงานแบบสแกนนิ่งตามมาตราฐาน 3D Plot ISO 25178 และ 2D Profile ISO 4287 compliant
  • Built-in ฐานกันความสั่นสะเทือน

Exhibitor’s Profile

PRECISION TOOLING SERVICE CO., LTD.

Booth No : D24

Website: www.ptsc.co.th