เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย (WIRELESS CURRENT SENSOR)

WIRELESS CURRENT SENSOR

เซนเซอร์ไร้สายเพื่อการสังเกตการณ์และตรวจวัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัดพลังงาน

Product Description

Brand : Murata
Model : LBAC0ZZ1MT/LBAC0ZZ1NT

Dimensions

 • Unit L: 90mm W: 45mm H: 27mm Cable 150mm, 1500mm, 3000mm

Weight

 • 50g (excluding batteries and cable)

Communication Interface

 • Proprietary ISM sub-1GHz Radio Operating frequency certified for use according to each region/country.

Measurement Parameter

 • Current (AC 50/60Hz)

Measurement Specification

 • 0.1~80A or 0.1~200A or 1~500A

Measurement Accuracy

 • ±5% @3A@50A (unit only, does not include CT clamp accuracy)

Operating Environment

 • -10℃~60℃, <90%RH (non-condensing)

Power Source

 • Battery: AAA Lithium Ion Battery (2pcs)
 • AC Adapter or USB cable

Battery Life (reference)

 • 9 years (at 10-min report interval and 25℃)

Measurement Interval

 • 5, 15, 30 sec, 1, 5, 10, 15, 30 and 60 min