อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้ ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตราฐาน( Signal Transmitter)

อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้ ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตราฐาน( Signal Transmitter) 4-20mA, 0-10VDC

Product Description

Brand : Primus
Model : EM-Series

คุณสมบัติ

  • อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้ ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตราฐาน
  • รับอินพุกประเภท AC/DC Current, AC/DC Voltage, Resistance และ Multi Input for Thermocouple, PT100 (RTD)
  • สามารถโปรแกรมเลือก Range ได้ในตัวเดียวกัน
  • เอาท์พุทแบบสัญญาณอนาล็อกมาตราฐาน 4-20mA, 0-10VDC และ RS-485
  • อินพุทและเอาท์พุท แยกอิสระจากกัน (solation)

Exhibitor’s Profile

PRIMUS CO., LTD.

Booth No : A19-A20

Website: www.primusthai.com