อุปกรณ์ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิตอล(Hygrostat and Thermostat)

อุปกรณ์ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิตอล(Hygrostat and Thermostat) ภายในตู้ไฟฟ้, ตู้คอนโทรล

Product Description

Brand : Primus
Model : CMA-004-SERES

  • CMA-004-SERES เป็นอุปกรณ์ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิตอลภายในตู้ไฟฟ้, ตู้คอนโทรล เป็นต้น
  • ย่านวัดความขึ้น (Humidity): 1-99.9% RH, อุณหภูมิ (Temperature): 0.00-80.0’c
  • มี Relay Output และ Alarm Output
  • มีฟังก์ชั่นการทำงานควบคุมแบบ Direct Control (Cooling) และ Reverse Control (Heating)

Exhibitor’s Profile

PRIMUS CO., LTD.

Booth No : A19-A20

Website: www.primusthai.com