For Buyer

For Buyer

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ผลิตและผู้ขาย

ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร

งานเจรจาธุรกิจ ที่เปิดโอกาสให้คุณพบกับผู้ผลิต จำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำ

ในงาน AUTOMATION EXPO 2020

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

ของที่ระลึกจากผู้จัดงาน
Buyer ต้องเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 บริษัท ณ บริเวณ Networking Lounge

Networking Lounge
พื้นที่รองรับพิเศษเพื่อเจรจาธุรกิจในบรรยากาศส่วนตัว

อาหารกลางวัน

PROMOTION CASHBACK

รับเงินคืนสูงสุด 2%* ง่ายสุดๆ ไม่ต้องรองาน EXPO

ลงทะเบียนภายใน

13 มี.ค. 2563

พร้อมเข้าร่วมชมงาน

ตรวจสอบ
รายชื่อ Suppliers
ที่เข้าร่วมรายการ

ส่งหลักฐานการสั่งซื้อการชำระเงินมาที่ Email:

รอรับ Gift Voucher

ยอดใช้จ่าย/บริษัท GIFT VOUCHER
ซื้อครบ 30,000 บาท 500 บาท
(จำกัด 100 สิทธิ์)
ซื้อครบ 100,000 บาท 2,000 บาท
(จำกัด 10 สิทธิ์)
ซื้อครบ 500,000 บาท 11,000 บาท
(จำกัด 5 สิทธิ์)

*เงื่อนไขการแลกรับ Gift Voucer

  • ต้องเป็นยอดซื้อที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น โดยพิจารณาจากวันที่ ในเอกสารใบสั่งซื้อ หรือใบเสนอราคา หรือใบจองสินค้า และต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ การสั่งซื้อที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่นำมาคำนวณในกิจกรรมนี้
  • ยอดการใช้จ่ายต่อ 1 บริษัท คำนวณจากยอดสุทธิก่อน VAT ในใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย และลงวันที่ภายใน 31 สิงหาคม 2563 จัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อ/ใบเสร็จรับเงินได้ที่ email: wilaiporn.r@greenworldmedia.co.th
  • ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงาน AUTOMATION EXPO 2020 และมีการ Check-in ที่บูธแสดงสินค้าของผู้จัดจำหน่าย หากใช้สิทธิ์ในบุคคลนามธรรมดาจะต้องลงทะเบียนด้วยชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้อง และหากต้องการใช้สิทธิ์ในนามนิติบุคคลผู้ลงทะเบียนต้องเป็นบุคลากร ของหน่วยงานนั้นและระบุชื่อบริษัทให้ถูกต้อง
  • Gift Voucher มีจำนวนจำกัด โดยจะให้สิทธิ์ตามลำดับของผู้จัดส่งเอกสารครบถ้วนก่อน โดยจะต้องส่งเอกสาร เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
  • การรับ Gift Voucher หากรับในนามนิติบุคคล ผู้รับจะต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจจากบริษัท
  • ผู้จัดงาน AUTOMATION EXPO 2020 ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการสูญหาย เปลี่ยนมือ หรือการนำ Gift Voucher ไปใช้หลังจากการส่งมอบเสร็จสิ้น
  • Gift Voucher นี้ใช้สำหรับซื้อสินค้าในห้างเครือ Central เงื่อนไขในการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุใน Voucher และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นเงินสดได้
  • ผู้จัดงาน AUTOMATION EXPO 2020 ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นสินค้า หรือ Gift Voucher ประเภทอื่นที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าเดิม
  • บริษัท จะทำการตรวจสอบเอกสารและจัดส่ง Gift Voucher ภายใน 30 กันยายน 2563
qr-code regisform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประสานงาน : 087-3681155 หรืออีเมล์ : matching@greenworldmedia.co.th