SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST

Booth No : G12
Website : https://winwinesco.com 

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (VRV,VRF SYSTEM)
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (VRV,VRF SYSTEM)

ระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) หรือ ระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow)

AIR COMPRESSOR (ปั๊มลม/เครื่องอัดอากาศ)
AIR COMPRESSOR (ปั๊มลม/เครื่องอัดอากาศ)

เป็นเครื่องที่ใช้ผลิตลมอัดให้มีแรงดันสูงตามที่เราต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

SOLAR ROOFTOP
SOLAR ROOFTOP

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง (Solar Rooftop)