Exhibitor

Product Category

SIAM MOTOR INDUSTRIES CO., LTD.
SIAM MOTOR INDUSTRIES CO., LTD.

Booth No : K5-K8
Website : unicarriersthailand.com

TX SERIES
TX SERIES

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า จาก ยูนิแคริเออร์ ถูกออกแบบให้มี 3 ล้อ เพื่อสมถนะในการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้น ลดวงเลี้ยว เพิ่มการเข้าถึงพื้นที่จำกัดมากขึ้น [...]

RX SERIES
RX SERIES

รถ Reach Truck จาก ยูนิแคริเออร์ มาพร้อมพลังงานสะอาด แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอตเฟต ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ไม่มีไอเคมี ไม่มีมลพิษจากการใช้งาน มีทั้งแบบนั่งขับ-ยืนขับ ตามการใช้งาน [...]

BX2 SERIES
BX2 SERIES

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า จาก ยูนิแคริเออร์ มาพร้อมพลังงานสะอาด แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอตเฟต ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ไม่มีไอเคมี ไม่มีมลพิษจากการใช้งาน [...]