Exhibitor

Product Category

SCHAEFFLER MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
SCHAEFFLER MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.

Booth No : Automation Land
Website : www.schaeffler.co.th

ตลับลูกปืน X-LIFE
ตลับลูกปืน X-LIFE

ตลับลูกปืน X-life คุณภาพสูง

ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมตัวเสื้อ รุ่น BLACK SERIES
ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมตัวเสื้อ รุ่น BLACK SERIES

ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมตัวเสื้อ รุ่น Black Series เคลือบผิวสีดำ

SCHAEFFLER CONCEPT 1
SCHAEFFLER CONCEPT 1

อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติแบบตำแหน่งเดียว

SCHAEFFLER SMARTCHECK
SCHAEFFLER SMARTCHECK

ระบบตรวจสอบสภาพความสั่นสะเทือนและอุณหภูมิตำแหน่งเดียว พร้อมโหมดการเรียนรู้พฤติกรรมเพื่อสร้างระดับการแจ้งเตือนที่เหมาะสมอัตโนมัติ [...]

SCHAEFFLER OPTIME
SCHAEFFLER OPTIME

การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรแบบไร้สายที่ปรับตามจำนวนเครื่องได้อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า [...]