SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST

Booth No : IOT8

Website : www.quickerpthailand.com

SMART WAREHOUSE WMS AND WCS
SMART WAREHOUSE WMS AND WCS

การบริหารคลังสินค้าจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป Quick WMS Solution ที่จะเข้ามาช่วยจัดการสินค้า ช่วยลดสินค้าคงคลัง และบริหารพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มาพร้อมกับความสามารถในการทำงานร่วมกับ Software ERP หรือ AGV […]

MICROSOFT DYNAMICS 365
MICROSOFT DYNAMICS 365

Business Application ของ Microsoft ที่ช่วยพลิกโฉมการดำเนินการผลิตและการจัดการ Supply Chain สู่การบริหารจัดการแบบใหม่ ทันสมัย ให้ข้อมูลคาดการณ์เชิงลึกที่เป็นประโยชน์แบบเรียลไทม์ จาก AI และ IoT ในการบริหารจัดการคลังสินค้า การวางแผน การจัดซื้อ กา […]

SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA)
SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA)

SCADA เป็นซอฟต์แวร์ที่บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยการสื่อสารกับคอนโทรลเลอร์, PLC (Programmable Logic Controller) ประมวลผลข้อมูลและให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน Rapid SCADA รองรับมาตรฐานการสื่อสารที่ใช้กันทั่วไป เช่นโปรโตคอล Modbus RTU, Modbus TCP/IP แล […]

QUICK PM
QUICK PM

เปลี่ยนแปลงการซ่อมบำรุงแบบเดิม เป็น Smart Maintenance ลดการทำงานซ้ำซ้อนด้วยการใช้ Mobile Self Service ด้วย “Quick PM” […]

QUICK MES
QUICK MES

พลิกโฉมกระบวนการผลิตด้วย “QUICK MES” เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน ติดตามสถานะการณ์การผลิตและ ต้นทุนการผลิตแบบ Realtime ข้อมูลสถานะการผลิตจากเครื่องจักรจะส่งตรงไปยังระบบ ERP โดยอัตโนมัติแบบไร้รอยต่อ […]