Exhibitor

Product Category

LEGA CORPORATION CO., LTD.
LEGA CORPORATION CO., LTD.

Booth No : H15

Websitehttp://www.legatool.com/en

FLIR ONE SERIES กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับ SMART DEVICE
FLIR ONE SERIES กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับ SMART DEVICE

FLIR ONE Pro กล้องถ่ายภาพความร้อน ด้วยเทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุดถึง 400°C [...]

DEFELSKO COATING THICKNESS : เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ
DEFELSKO COATING THICKNESS : เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

เหมาะสำหรับการวัดความหนาของการเคลือบผิวหรือความหนาของฟิล์มสี หรือ Dry Film Thickness (DFT) เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากต่อคุณภาพของสินค้า, การควบคุมกระบวนการผลิต และการจัดการกับต้นทุน [...]

MITCORP X2000 กล้องส่องภายในท่อ
MITCORP X2000 กล้องส่องภายในท่อ

กล้องส่องภายในท่อระบบ Digital รุ่นมาตรฐาน หน้าจอ TFT LCD ขนาด 7" ระบบ Touch Screen มาตรฐาน IP57

HIOKI LR8450-01 เครื่องบันทึกข้อมูลอเนกประสงค์ Wireless LAN | MEMORY HiLOGGER
HIOKI LR8450-01 เครื่องบันทึกข้อมูลอเนกประสงค์ Wireless LAN | MEMORY HiLOGGER

เครื่องบันทึกข้อมูลอเนกประสงค์ รองรับการเก็บข้อมูลได้มากถึง 330 Channels รองรับการส่งข้อมูลการบันทึกผ่าน Wireless LAN interface [...]

FLIR A-Series กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง
FLIR A-Series กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง

สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการตรวจจับสัญญาณความร้อนสะสม [...]