SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST

Booth No : H13

Website : www.eagleinterproducts.com

เทปผ้า
เทปผ้า

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้างานทั่วไป

เทปกาวเยื่อบาง (Tissue Tape)
เทปกาวเยื่อบาง (Tissue Tape)

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์,งานทั่วไป

เทปกาวย่น (Masking Tape)
เทปกาวย่น (Masking Tape)

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์,อู่รถยนต์พ่นสีทนความร้อน,งานทั่วไป […]

เทปติดกล่อง (OPP Tape)
เทปติดกล่อง (OPP Tape)

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภทงาน

MADE TO ORDER FASTENER
MADE TO ORDER FASTENER

งานสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า