Exhibitor

Product Category

BRIGHT INFINITY CO., LTD.
BRIGHT INFINITY CO., LTD.

Booth No : C13
Website : www.brightinfinity.com

AUTOMATIC PACKAGING MACHINE DXDK-80CR
AUTOMATIC PACKAGING MACHINE DXDK-80CR

เครื่องบรรจุสินค้าประเภทผง เช่น กาแฟ คอลลาเจน น้ำตาลทราย และอื่นๆ