ENGINEERING PLASTIC#    0-9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    
TECHI POLYMERS CO., LTD.
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกวิศวกรรม ทั้งแผ่นพลาสติกวิศวกรรม พลาสติกวิศวกรรมเกรดสูง Advance Engineering Plastics, Engineering Plastics, Extreme Plastics, General Plastics ชนิดแผ่น แท่งตัน-แท่งบาร์ PL, PAI, PBI, PPSU, PSU, PEI, PC, PPO, PET-G, Cast Nylon, Acrylic, ABS, PS, PVC, PMMA, POM และท่อพลาสติกวิศวกรรม
Booth No.
D12